Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Ve Bilişim Teknolojileri

Güçlü Teknoloji Akıllı Yapılar

Faliyetler

Endüstriyel Otomasyon

Fabrika, otel, stadyum ve spor tesisleri, enerji santralleri, termal tesisler ve endüstriyel tesisler ile ilgili enerji ve otomasyon çözüm...

Akıllı Bina Otomasyonu

Güven, konfor, prestij, enerji tasarrufu ve çevreye duyarlı yaşam standartlarına ulaşmak için evlerinize, kurum ve kuruluşlara akıllı ...

Network & Servis Hizmetleri

Bilişim sistemlerini birbirine bağlayan yerel ağ (LAN) ve uzak ağ (WAN)' da oluşabilecek materyallerin servis ve bakım ...

Digital
Signage

Digital Signage adı verilen sistem kurum, kuruluş, firma, mağaza, fabrika, banka, hastane vb. mekânlarda hedef kitleye özel...